За нас

Фирма ГЕОТОН е създадена през 1989г. и е първата geotonфирма с предмет на дейност производство на бетонови и вибропресовани бетонови изделия в Бургаска област. За този период фирмата се утвърди като най-големия производител в източна България.

Производствената база е 24 000 м2 с 5 производствени халета.

Бетоновите разтвори, с които се произвеждат изделията, се приготвят в германски бетонови възли, като всички материали са от утвърдени и доказани доставчици с необходимите сертификати. Вибропресованите бетонови изделия /тухли, тротоарни плочи, павета, коминни тела и т.н./ се произвеждат с автоматизирани машини с висока производителност и качество и по европейска технология. Всички тези детейли дават качеството на нашите изделия.

В края на 2014 и началото на 2015 година, успешно изпълнихме проект по Оперативна програма „Развитие на конкурентноспособността на българската икономика“ 2007-2013 и пуснахме в експлоатация нова автоматизирана австрийска производствена линия с голям капацитет и високо качество на произвежданите изделия. След пускането на линията в експлоатация, „Геотон бетонови изделия”ООД предлага на своите клиенти още по-богат асортимент, значително по-голям капацитет на производство и доставки на бетонови изделия до обектите на своите клиенти в страната.

geoton

През 2008 година пуснахме в експлоатация нова италианска ротационна автоматизирана линия за производство на тротоарни плочи с размери 40/40/4 см. Плочите са с италиански дизайн, произведени с качествени материали за висока износоустойчивост и пресовани с 300 т. преса. Почече за тях вижте тук.

За да подобрим контрола на качеството в началото на 2011 год.  оборудвахме собствена лабораторияна на територията на предприятието за изпитване на готовата продукция съгласно стандартите в ЕС.

През 2012 год. въведохме и сертифицирахме система за управление на качеството съгласно БДС EN ISO 9001:2008 а през 2016 год. въведохме и сертифицирахме и БДС EN ISO 14001 : 2005

 

 

 

Лаборатория Геотон

Нашите усилия, насочени в по-доброто качество на изделията, ни направиха лидер на пазара в източна България, като много от по-големите обекти в региона се изпълняват с наши изделия.

„ГЕОТОН БЕТОНОВИ ИЗДЕЛИЯ" ООД изпълнява проект № BG16RFOP002-2.001-0553 "Подобряване на производствения капацитет в "Геотон бетонови изделия" ООД с финансовата подкрепа на Оперативна програма „Иновации и конкурентоспособност“ 2014-2020, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие. Във връзка с реализацията на проектните дейности, фирмата провежда процедура за избор с Публична покана с предмет: „Доставка и въвеждане в експлоатация на Машина за производство на бетонови елементи за ревизионни шахти и канализация - 1 бр".
Тръжната документация може да бъде видяна ТУК.


„ГЕОТОН БЕТОНОВИ ИЗДЕЛИЯ“ ООД сключи договор за предоставяне на финансова безвъзмездна помощ BG16RFOP002-2.001-0553-C01 по процедура BG16RFOP002-2.001 „Подобряване на производствения капацитет в МСП“. Вижте повече тук   


„ГЕОТОН БЕТОНОВИ ИЗДЕЛИЯ“ ООД успешно изпълни проект BG161PO003-2.3.02-0350-C0001 „Подобряване на енергийната ефективност на „Геотон бетонови изделия“ ООД” по Оперативна програма „Развитие на конкурентноспособността на българската икономика“ 2007-2013, процедура BG161PO003-2.3.02 – “Енергийна ефективност и зелена икономика”. Вижте повече тук

 

 

 

РЕФЕРЕНЦИИ

 

Щрабаг ЕАД ; Топливо АД ; Хидрострой АД ; Трейс-Бургас ЕАД ; БМ ООД ; ПСФ Мостинженеринг АД ; Стимекс ЕООД 

SOS фирма приятел ISO 9001 ISO 14001

 

Геотон бетонови изделия ООД

 

Производствена база

гара Сарафово / до Металснаб /

Отдел "Продажби"

тел.: 056 860 988

факс: 056 71 55 94

Фирмен склад

паркинга за товарни таксита

с/у "Океански риболов"

/до ст.Черноморец/

тел:056 84 52 87

Счетоводство

ул. Ал.Велики 14Б ет.1

тел:056 84 49 27

тел:056 84 31 99

факс:056 71 55 94

Онлайн